Skip to content
DOC Kaas B.V.
Menu

Historie

De historie van DOC Kaas gaat terug tot 22 november 1895 toen de coöperatieve Stoomzuivelfabriek werd opgericht. Het bestuur kocht twee percelen aan de Alteveerstraat in Hoogeveen en bouwde hier een zuivelfabriek die in 1896 in gebruik werd genomen.

Aanvankelijk produceerde deze fabriek alleen boter, karnemelk en ondermelk. De boter werd gebruikt voor consumptie, en de ondermelk ging terug naar veehouders en werd voor diervoeding gebruikt. Door de jaren heen vonden voortdurend verbouwingen en uitbreidingen plaats.

 

Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog liet de Stoomzuivelfabriek niet ongemoeid. De uitvoer van boter werd aan banden gelegd en de binnenlandse distributie was aan regels gebonden. In 1915 werd begonnen met de productie van melkpoeder. De fabriek onderging een grote verbouwing; nieuwe machines, een ketelhuis en poederfabriek. Daarbij verrees ook de inmiddels welbekende 46 meter hoge schoorsteen van de fabriek op de Alteveerstraat. In datzelfde jaar begon men ook te experimenteren met de productie van gecondenseerde melk.

Historie Historie Historie

Nieuwe zuivelfabriek

In 1925 werd begonnen met het produceren van karnemelkse pap. Gedurende de jaren twintig ontstonden er capaciteitsproblemen voor melkaanvoer bij de fabriek. De aangevoerde melk werd per boot aangeleverd wat tijdrovend was. Dus werd in 1928 een nieuwe zuivelfabriek gebouwd. De bouw vereiste de aankoop van een aantal huizen, het graven van een kanaal langs de fabriek, het bouwen van een brug over de vaart naar de Alteveerstraat in Hoogeveen en de aankoop van nieuwe machines.

Tot eind jaren twintig was de situatie voor de Zuivelfabriek rooskleurig. De melkaanvoer steeg en de leden en leveranciers ontvingen een goede melkprijs.

Na de beurscrash van 1929 kwam de fabriek in zwaar weer. Belangrijke exportlanden verhoogden hun invoerrechten. Personeel van de fabriek (inclusief de toenmalige directeur) moesten worden gekort op loon.

 

Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de Stoomzuivelfabriek verder in zwaar weer. Boter, margarine en vetten gingen op rantsoen. Eind 1941 kwam er een verplichting om rundvee te leveren voor de slacht, waardoor het geleverde melkvolume aan de fabriek fors daalde. Ondanks de moeilijkheden veroorzaakt door de bezetting bleef de zuivelfabriek doordraaien.

 

 

Wederopbouw

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog droeg de Stoomzuivelfabriek in Hoogeveen haar steentje bij aan de wederopbouw. Mede door de opvoering van productie en de stimulering van melkaanvoer. Export nam in rap tempo toe aan het eind van de jaren veertig. De Coöperatieve Zuivelfabriek Hoogeveen nam in 1950 de bestaande zuivelfabriek ‘De Vooruitgang’ over in Slagharen: een boterfabriek, een kleine kaasmakerij en twee melkboten.

 

 

Jaren vijftig

Vanaf de jaren vijftig nam het melkvervoer per vrachtauto toe. Bij de Stoomzuivelfabriek op de Alteveerstraat werd een autogarage gebouwd. De verdere industrialisering had ook zijn invloed op het machinepark. In Hoogeveen werd toen voornamelijk roomboter, gesuikerde en ongesuikerde gecondenseerde melk, volle en magere melkpoeder geproduceerd. Halverwege het decennium vond een uitgebreide energierenovatie plaats (van kolen naar oliestook) op de Alteveerstraat om de toenemende hoeveelheid melk te kunnen blijven verwerken. De export van met name melkpoeder en gecondenseerde melk was in de jaren ’50 en ’60 voor de Zuivelfabriek van groot belang.

 

 

Ontstaan DOC

In 1962 bundelde de Coöperatieve Zuivelfabriek haar krachten met de coöperaties van Slagharen, Ruinen en Zuidwolde. Een groter bedrijf heeft immers meer mogelijkheden om zich op de sterk ontwikkelende markt staande de houden. De naam veranderde in Coöperatie Melkverwerkingsvereniging Drents-Overijsselse Combinatie (DOC). In dat jaar leverden de 3.000 aangesloten veehouders 80 miljoen kilogram melk. De oude kaasfabriek in Ruinen werd gesloten en in 1970 werd de bouw voltooid van de tweede melkpoedertoren op de Alteveerstraat.

Historie Historie
Historie

Begin RMO-tijdperk

Begin jaren zeventig werd een tweede melkpoedertoren in gebruik genomen op de Alteveerstraat in Hoogeveen. In dit decennium vond ook de overgang van bussenmelk naar tankmelk plaats; het begin van het RMO-tijdperk. Niet zonder slag of stoot – uit protest tegen deze transitie werd in 1978 het DOC-kantoor in Hoogeveen bezet door tientallen boze ‘bussenmelkers’ (melkveehouders).

Historie

Uitbreiding

In 1987 werd een nieuwe kaasfabriek in gebruik genomen, gelegen naast de bestaande boter- en poederfabriek in Hoogeveen. Met de sluiting van de fabrieken in Slagharen en Zuidwolde moest dit voor een efficiënter productieproces zorgen. Om marktgericht te kunnen werken had de fabriek twee productielijnen en een capaciteit van 250.000 kilo kaas per week.

Jaren negentig

In de jaren negentig werd besloten om de boterproductie, waar het in Hoogeveen allemaal mee begonnen was, te beëindigen. De productie werd vanaf nu voornamelijk gericht op rechthoekige blokkaas van vijftien kilogram, zowel natuurgerijpt als folie. De lijn waarop de ronde Edammer werd gemaakt, verdween. Om de foliekaas, die met name voor export is bedoeld, herkenbaar te maken werd een DOC-logo toegevoegd aan de verpakking. De naam DOC veranderde hierdoor per 1 januari 1995 naar DOC Kaas.

 

Anno 1996 verwerkte het bedrijf honderd jaar melk: van 1.100 liter in 1896 naar dagelijks 800.000 liter in 1996. Het is een modern en groeiend bedrijf op coöperatieve leest geschoeid, dat opereert in een traditioneel Nederlandse markt die van oudsher sterk is gericht op export.

Historie Historie

Productielocatie Zuivelpark

In 2003 bouwde DOC Kaas een tweede productielocatie in Hoogeveen op het Zuivelpark aan de Buitenvaart. Uitbreiding op de Alteveerstraat was niet meer mogelijk, en de nieuwe productielocatie gaf de mogelijkheid verder te groeien waarbij verschillende activiteiten onder één locatie werden gebracht. In deze periode werd de huidige fabriek van wheyco eveneens gebouwd op het Zuivelpark.

Historie Historie Historie

DOC Kaas groeit gestaag en behoort tot een van de grootste zuivelcoöperaties in Nederland. In 2007 wordt het natuurkaaspakhuis opgeleverd en nadert het Zuivelpark zijn voltooiing. In 2008 werden het pakhuis voor foliekaas en de kantoren in gebruik genomen.

Fusies

In lijn met de strategie om totaalspeler op de kaasmarkt worden ging DOC Kaas diverse samenwerkingsverbanden aan. In 2012 werd DOC Kaas 100% eigenaar van CheesePartners Holland en in 2013 nam het samen met Vergeer Holland het bedrijf Kraats Kaas over (dat zelfstandig in de markt bleef acteren). Ondertussen werden flinke investeringen gedaan om de productiecapaciteit van de fabriek op het Zuivelpark uit te breiden.

Historie Historie

DMK Group

Op 21 mei 2015 stemden de leden-melkveehouders van DOC Kaas in met het voorstel om te fuseren met de Duitse zuivelonderneming DMK GmbH. Deze fusie werd op 1 april 2016 bewerkstelligd. Daarmee werd de onderneming DOC Kaas B.V. een dochteronderneming van DMK Group, en de coöperatie DOC Kaas U.A. mede-eigenaar van het Duitse zuivelconcern.

 

Uniekaas

In juli 2017 werd het merk Uniekaas overgenomen door DMK Group. Dit is het oudste kaasmerk van Nederland. Hieronder vallen de rijpings-, verpakkings- en productiefaciliteiten in Kaatsheuvel. Er werd een nieuw Uniekaas logo ontwikkeld en de verpakkingen opgefrist en verduurzaamd. Ook kwam er een nieuw assortiment en een nieuwe receptuur. Het clean label (geen geur-, kleur- en smaakstoffen) wordt gehandhaafd. In 2018 wordt het paraplumerk ‘Alteveer, alle goeds uit Drenthe’ geïntroduceerd.