Skip to content
DOC Kaas B.V.
Menu

Werken bij ons

Waarom werken bij ons

Als grootste zuivelcoöperatie van Duitsland heeft DMK enkele duizenden mensen in dienst. Bij DOC Kaas B.V., de grootste Nederlandse dochteronderneming, werken ongeveer 260 mensen.

 

Het is belangrijk voor ons dat onze medewerkers zich goed voelen op het werk. De werkomgeving moet hen stimuleren en in staat stellen zich te concentreren op wat belangrijk is.

Werken bij ons

Hoewel onze productiefaciliteiten groot zijn, zijn we klein genoeg om persoonlijk te blijven. We koesteren onze cultuur van persoonlijke aandacht – voor elkaar en onze klanten. Onze klanten waarderen de kwaliteit van onze kaas en wie we zijn: een toegankelijke, no-nonsense onderneming waar medewerkers elkaar kennen en nauw samenwerken.

 

Wat ons kenmerkt is kennis, vakmanschap en continu innoveren. Daardoor weten wij als geen ander hoe je lekkere recepturen ontwikkelt en heerlijke kaas maakt. Daarbij zorgen wij niet alleen voor kwaliteit, maar ook voor onze medewerkers en het milieu.

 

Veiligheid staat voorop en loopt als een rode draad door onze organisatie. Het waarborgen van de veiligheid van onze werknemers is integraal onderdeel van onze bedrijfsprocessen. Veilig werken is een zaak van ons allemaal. Daarom stimuleren we bewustwording rondom dit onderwerp door de gehele onderneming.

 

Verdere verduurzaming van het productieproces is een continu aandachtspunt bij DOC Kaas B.V. Duurzame energie, beperken van fossiele brandstoffen, hergebruik van restwarmte, afvalwaterzuivering en afvalscheiding zijn een vanzelfsprekend onderdeel van onze manier van werken. Daarbij zijn we altijd op zoek naar mogelijke verbeterpunten.